Finance

Javni natečaj za izbor izvirnih zeliščnih daril oz. spominkov na območju Las v objemu sonca

V sklopu projekta »Integralni turistični produkt zeliščarske dediščine«, ki ga izvaja LAS V objemu sonca v sodelovanju s petimi LAS-i v Sloveniji, je predvidena tudi izdelava daril oz. spominkov. V sklopu tega projekta, ki je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), Ustanova fundacija BiT Planota objavlja javni natečaj za izbor izvirnih zeliščnih daril oz. spominkov.

1. Kdo se lahko prijavi

Na natečaj se lahko prijavijo fizične in pravne osebe z darili oz. spominki, ki še niso v prodaji doma ali v tujini.

2. Kriteriji za ocenjevanje

Izdelki bodo ocenjeni po naslednjih kriterijih
a) Izdelek mora biti izviren ter vezan na naravno ali kulturno dediščino oz. geografsko podobo Občine Brda, Šempeter – Vrtojba, Renče – Vogrsko, Miren – Kostanjevica ter Mestne občine Nova Gorica.
b) Narejen mora biti iz zelišč ali drugih materialov rastlinskega izvora, ki so lahko kombinirani z drugimi materiali lokalnega izvora; najmanj 80 % sestavin, uporabljenih v izdelku, mora biti lokalnega izvora.
c) Izdelek mora imeti lep estetski izgled ter uporabno funkcijo.
d) Mogoče ga je redno dobavljati.
e) Vrednost izdelka: do 10 EUR.

Prehranski izdelki morajo biti primerni za uživanje ter skladni s prehranskimi standardi. Ocenjuje se tudi embalaža, ki mora biti primerna za recikliranje ali ponovno uporabo. Potrebno je oddati tri izdelke.

3. Komisija

Komisija bo sestavljena iz predstavnikov omenjenih občin, predstavnika LAS V objemu sonca, predstavnika Biotehniške šole Šempeter ter Ustanove Fundacije BiT Planota.

4. Priznanja

Štirje izdelki, ki jih bo strokovna komisija najbolje ocenila, bodo prejeli priznanja. Razglasitev dobitnikov priznanj bo javna. Nagrajeni izdelki bodo razstavljeni v prostorih občin, ki sodelujejo v natečaju, oziroma v prostorih, ki jih posamezna občina določi. Po dogovoru s prijavitelji bodo izbrani izdelki za posamezno občino uvrščeni med protokolarna darila te občine.

5. Rok in način prijave

Na javni natečaj se prijavite z izpolnjenim obrazcem »Prijava na javni natečaj«, ki ga prilagamo. Skupaj s prijavo mora prijavitelj oddati tudi tri vzorce izdelka. Za potencialne prijavitelje bomo izvedli informacijsko delavnico.

Prijavitelji morajo svoje prijave vključno z darili oz. spominki oddati po pošti ali osebno dostaviti najkasneje do 06.09.2019 na naslov: Ustanova Fundacija BiT Planota, Grgarske Ravne 30, 5251 Grgar. Ocenjevalna komisija bo v roku 7 dni od zaključka natečaja izbrala najboljše 4 izdelke.